Klauzula informacyjna dla odwiedzających teren „POKOJE GOŚCINNE WEST” monitoring wizyjny

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej RODO) informuję, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest DTM System Daniel Kujawski spółka komandytowo – akcyjna, Oddział Władysławowo POKOJE GOŚCINNE WEST 84-120 Władysławowo ul. Wyzwolenia 84, NIP: 9532648396, Regon: 361052098, KRS: 0000948678
 2. korespondencję w sprawie danych osobowych należy kierować na adres jak wyżej lub elektronicznie na email rodo@pokojewest.pl
 3. celem przetwarzania jest realizacja uprawnień i spełnienie obowiązków administratora danych jako realizującego usługi, a w szczególności art. 6 ust. 1 lit. b, d i f RODO w celu zapewnienia bezpieczeństwa  pracownikom lub ochrony mienia Spółki lub kontroli realizacji usług lub odpowiedzialności cywilnoprawnej względem innych osób fizycznych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą w części dotyczącej monitoringu wizyjnego
 4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą między innymi:
  1. firmy wspierające obsługę informatyczną administratora w zakresie zgromadzonych danych,
  2. kancelaria radcy prawnego w zakresie toczącego się postępowania sądowego,
  3. ubezpieczyciel obsługujący działalność OC Spółki,
  4. agencja ochrony
  5. Policja, Straż Miejska i inne organy ścigania o ile wystąpią o ich ujawnienie,
  6. sąd powszechny o ile wystąpi o ich ujawnienie lub w sytuacji kiedy Spółka będzie stroną postępowania, a posiadane nagranie wskaże interpretację zdarzenia (szkody, wypadku itp.).
  7. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres: w zakresie danych przetwarzanych na potrzeby monitoringu wizyjnego przez okres do 14 dni, a w sytuacji toczącego się postępowania sądowego do czasu jego zakończenia.
 5. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
 6. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 7. podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa lub w zakresie udzielonej zgody.
 8. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
ZOBACZ NASZ NOWY OŚRODEK!
 • You need to know that our party supports the Cookie Monster Zombie
 • Its 2 scary! close that shit